België sluit aan bij Spanje, Portugal, Griekenland en Italië

België sluit aan bij landen zoals Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. Het kent voor het eerst deflatie sinds 2009. Groei vertraagt ​​over de hele wereld op dit moment, en dat is vooral het geval in Europa. Een groot deel van Europa staat op de rand van een nieuwe recessie, en zelfs de Duitse economie sputtert en komt tot een stilstand.

Sommige van de zwakste landen, zoals Spanje en Italië hebben ervaring met deflatie. Een daling van de inkomens en de waarde van activa hebben ze vroeger nog gekend. Het is een pijnlijk proces dat moeilijk terug te draaien is eens het is gestart.

Voor ondernemers wordt deflatie steeds meer een vast gegeven in die landen. België sluit hier nu bij aan.

In landen met een grote staatsschuld is de bedreiging van deflatie het grootst. In vele delen van Europa, zijn de inkomens en de prijzen aan het dalen. En zelfs in de gezondere economieën zoals de noordelijke Europese landen stijgen de kosten minder snel dan een paar jaar geleden.

Soms is deflatie een goede zaak als dit het gevolg is van dalende energieprijzen. Maar in een haperende economie, zoals Europa, kan het een ramp zijn. Consumenten die de prijzen zien dalen zien immers af van aankopen. Als je weet dat een aankoop van een nieuwe woning binnen een jaar 2% goedkoper is, wordt afgezien van de aankoop. Als consumenten in het ene land minder uitgeven heeft dat invloed op een ander land waar die producten vandaan komen. Dit is een vicieuze cirkel.

Vele landen die nu last hebben van deflatie zijn handelspartners van Duitsland. En we zien nu dat de Duitse economie op zijn beurt ook begint te vertragen. Deflatie kan een economie pijn doen op een andere manier. Bij dalende inkomens en activa’s die aan waarde verliezen, wordt het een stuk moeilijker voor mensen om hun schulden af ​​te lossen. Als ze hun schulden al kunnen aflossen, hebben ze minder geld over om te consumeren.

De kans is groot dat er meer mensen in gebreken blijven en hun lening niet kunnen afbetalen. De banken op hun beurt zullen deze verliezen moeten nemen. Naarmate er meer banken failliet zouden gaan, kan dit zich verspreiden over de wereldeconomie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de financiële markten.

De Europese Centrale Bank loopt met hun beleid vaak achter de feiten aan. Het spook van de deflatie in landen als Italië en Spanje, is een factor die hen dwingt om hun strategie te herzien en te zoeken naar nieuwe manieren om de economie te doen herleven.

Zij kunnen de nationale overheden aansporen om hun overheidsuitgaven te verminderen maar als de deflatie aanhoudt zullen ze voor altijd moeten bezuinigen. Een permanente versobering.

Op de lange termijn zullen ook de lonen moeten dalen of de werkloosheid zal stijgen. Bedrijven die hun inkomen zien dalen moeten dit compenseren door lagere lonen of werknemers ontslaan. Niemand wil minder loon dus zullen ontslagen de norm worden.

Lager prijzen mogen dan voor even wel een mooi vooruitzicht zijn. Deze voordelen vallen in het niets als je zonder werk zit. Dit is de nachtmerrie waar Europa op dit moment mee kampt. Een langdurige deflatoire werkloosheid, waarin niemand nog werk heeft omdat niemand iets koopt.

Bron: Business Insider 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*